Showing all 19 results

Prikaži stransko vrstico

Papirnata vrečka z oknom 170(110)х80х200 mm kraft (1000 kos/pak)

SKU: 42440.04 € 36,60

Papirnata vrečka Zip-Lock 185x120x35 mm kraft, okno 10 (100 kos/pak)

SKU: 41260.06 € 12,20

Papirnata vrečka Zip-Lock 225x135x45 mm kraft, okno 6.5 (50 kos/pak)

SKU: 41261.04 € 7,93

Papirnata vrečka s pravokotnim dnom 200x100x60 mm kraft, okno 7 (500 kos/pak)

SKU: 41264.02 € 97,60

Papirnata vrečka z oknom 200(100)х60х300 mm bela (1000 kos/pak)

SKU: 28727.02 € 36,60

Papirnata vrečka z oknom 110(50)х40х260 mm rjava (1000 kos/pak)

SKU: 30380.01 € 24,40

Papirnata vrečka z oknom 110(50)х40х260 mm rjava (1000 kos/pak)

SKU: 30380.08 € 24,40

Papirnata vrečka z oknom pravokotno dno 120(80)х80х300 mm kraft (600 kos/pak)

SKU: 44945.01 € 80,52

Papirnata vrečka z oknom 140(60)x60x240 mm bela (100 kos/pak)

SKU: 28726.06 € 2,44

Papirnata vrečka s oknom 140(60) х60х250 mm kraft (1500 kos/pak)

SKU: 47987.01 € 54,90

Papirnata vrečka s pravokotnim dnom 170х80х50 mm kraft, okno 5 (900 kos/pak)

SKU: 41263.05 € 142,74

Papirnata vrečka Zip-Lock 185x120x35 mm kraft, okno 10 (100 kos/pak)

SKU: 41260.05 € 12,20

Papirnata vrečka Zip-Lock 225x135x45 mm kraft, okno 6.5 (200 kos/pak)

SKU: 41261.05 € 31,72

Papirnata vrečka Zip-Lock 240x150x40х mm kraft, okno 7 (500 kos/pak)

SKU: 41262.03 € 91,50

Papirnata vrečka s pravokotnim dnom 250x120x80 mm kraft, okno 9 (500 kos/pak)

SKU: 41265.03 € 48,80

Papirnata vrečka s pravokotnim dnom 250x120x80 mm kraft, okno 9 (500 kos/pak)

SKU: 41265.04 € 48,80

Papirnata vrečka s pravokotnim dnom 250x120x80 mm kraft, okno 9 (500 kos/pak)

SKU: 41265.01 € 48,80

Papirnata vrečka z oknom 130(50) х50х300 mm kraft (1500 kos/pak)

SKU: 47988.01 € 54,90

Papirnata vrečka z oknom za bageto 100x50x640 mm bela (1000 kos/pak)

SKU: 34639.01 € 36,60