Showing 1–36 of 58 results

Prikaži stransko vrstico

Papirnata posoda z oknom za sladice “Makaroni” 180x110x55 mm kraft (50 kos/pak)

SKU: 31093.02 € 17,08

Papirnata posoda z oknom ECO TABOX 500 ml 170x70x40 mm kraft (50 kos/pak)

SKU: 29459.03 € 9,76

Papirnata posoda z oknom ECO CASE 500 ml 170x70x40 mm kraft (400 kos/pak)

SKU: 31077.02 € 78,08

Papirnata posoda z oknom ECO SALAD 1000 ml 190x150x50 mm kraft (250 kos/pak)

SKU: 23800.06 € 64,05

Papirnata posodica z oknom ECO TABOX 1000 ml 200x120x40 mm kraft (25 kos/pak)

SKU: 29460.06 € 6,10

Papirnata posodica z oknom ECO TABOX 1000 ml 200x120x40 mm kraft (50 kos/pak)

SKU: 29460.04 € 12,20

Papirnata posodica z oknom ECO TABOX 1450 ml 260x150x40 mm kraft (125 kos/pak)

SKU: 50242.02 € 42,70

Papirnata posodica z oknom ECO TABOX 1450 ml 260x150x40 mm kraft (50 kos/pak)

SKU: 50242.01 € 17,08

Papirnata posodica z oknom ECO TABOX 1500 ml 200x200x40 mm kraft (25 kos/pak)

SKU: 29461.07 € 8,54

Papirnata posodica z oknom ECO TABOX 1500 ml 200x200x40 mm kraft (150 kos/pak)

SKU: 29461.08 € 51,24

Papirnata posodica z oknom ECO TABOX 2500 ml 260x260x40 mm kraft (25 kos/pak)

SKU: 49436.01 € 12,51

Posoda papirna brez pokrova Crystal Box 500 ml 160x120x45 mm kraft (125 kos/pak)

SKU: 54719.01 € 18,30

Papirnata posoda s pokrovom kupola Crystal Box 500 ml 160x120x45 mm kraft (50 kos/pak)

SKU: 48015.03 € 12,81

Papirnata posoda s pokrovom Crystal Box 800 ml 207x127x55 mm kraft (200 kos/pak)

SKU: 56612.01 € 51,24

Papirnata posodica s pokrovom kupola Crystal Box 800 ml 140х180х70 mm kraft (240 kos/pak)

SKU: 49603.02 € 73,20

Pokrov raven 180x140x17 mm za papirnato posodo Crystal box 800 ml (360 kos/pak)

SKU: 54899.01 € 21,96

Papirnata posoda s pokrovom Crystal Box 400 ml 145x95x45 mm, črna / kraft z ravnim dnom (450 kos/pak)

SKU: 57682.01 € 65,88

Papirnata posoda s prozornim pokrovom ECO OpSalad 400 ml 120x85x45 mm kraft (50 kos/pak)

SKU: 31082.03 € 9,15

Papirnata posodica s prozornim pokrovom ECO OpSalad 500 ml 160x120x45 mm kraft (300 kos/pak)

SKU: 31083.02 € 84,18

Papirnata posodica s prozornim pokrovom ECO OpSalad 800 ml 186x106x55 mm kraft (200 kos/pak)

SKU: 32611.04 € 61,00

Papirnata posoda s prozornim pokrovom ECO OpSalad 900 ml 150x150x50 mm kraft (50 kos/pak)

SKU: 30923.04 € 15,86

Papirnata posodica s prozornim pokrovom ECO OpSalad 1000 ml 200x140x55 mm kraft (150 kos/pak)

SKU: 32886.03 € 47,58

Papirnata posoda s prozornim pokrovom ECO OpSalad 1200 ml 165x165x65 mm kraft (150 kos/pak)

SKU: 30924.03 € 49,41

Papirnata posoda Tambien Eco 800 ml 132x104x64 mm dvostranski kraft (50 kos/pak)

SKU: 45822.01 € 7,93

Papirnata posoda ECO FOLD BOX 900 ml 151х115х53 mm kraft (240 kos/pak)

SKU: 63579.01 € 40,99

Papirnata posoda Fold Box 950 ml 170x135x50 mm kraft (240 kos/pak)

SKU: 47047.04 € 43,92

Papirnata posoda Fold Box 950 ml 170x135x50 mm črna (60 kos/pak)

SKU: 54630.01 € 8,78

Papirnata posoda Menu Box 1500 ml 194x140x48 mm, kraft (200 kos/pak)

SKU: 64626.01 € 51,24

Papirnata posoda 178x137x65 mm dvostranski kraft z ločevalnikom (50 kos/pak)

SKU: 64100.01 € 19,52

Papirnata posoda 213x155x46 mm dvostranski kraft z ločevalnikom (50 kos/pak)

SKU: 64101.01 € 19,52

Papirnata posoda Lunch2Go 600 ml 150x115x50 mm kraft (90 kos/pak)

SKU: 50195.01 € 15,37

Papirnata posoda Lunch2Go 1000 ml 190x150x50 mm kraft (80 kos/pak)

SKU: 50196.02 € 15,62

Papirnata embalaža 150x91x70 mm Rog izobilja (225 kos/pak)

SKU: 42180.01 € 57,65

Papirnata posoda s prozornim pokrovom ECO OpSalad 800 ml 186х106х55 mm Black Edition (200 kos/pak)

SKU: 45862.02 € 65,88